Cultuur

                                                                                                                                                                                

 

 

Voor cultuur gaat "De Vlieger op"

Op sws de Vlieger vinden we het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met cultuur. Dit kan op verschillende manieren: een bezoek aan een museum, het bekijken van een voorstelling, muziek maken en beluisteren, creatief bezig zijn en het lezen van boeken. Komend schooljaar willen we daar op de volgende manier invulling aan geven.

 

Het creatief circuit.             

Van groep 3 tot en met 8 worden elke donderdagmiddag van 13:00 – 14:00 uur planmatige crea-lessen gegeven.

De crea-lessen zijn verdeeld in 5 blokken van 6 weken. In 3 blokken wordt groep overstijgend gewerkt. Bij deze blokken zijn (groot-)ouders betrokken. De leerkrachten geven de instructies van de opdracht middels het digibord. Daarna gaan de groepjes onder begeleiding van ouders en leerkracht uiteen. 

De andere 2 blokken zijn gericht op tekenen en worden per groep gegeven. Alle lessen hebben een doorgaande lijn. Er worden verschillende technieken in moeilijkheidsgraad aangeboden. Dit jaar komen de volgende technieken aan de orde:

Bakken – met gips werken – solderen – met fietsband werken – frottage – figuurzagen – hout construeren – keramiek – werken met kosteloos materiaal

 

Muzieklessen.

 

Groep 1 en 2: "Muziek met prentenboeken".

De 10 lessen worden gegeven door vakdocent Anne Vos- van Dijk van het Cultureel Centrum Zuidhorn.

Aan de hand van een prentenboek wordt er spelenderwijs aan taal- en sociaal/emotionele ontwikkeling van kleuters gewerkt. De muzikale invalshoek heeft een snel leereffect en geeft veel plezier.

 

Groep 3 tot en met 6: "Speel met Muziek!"

De vakleerkracht Annemarieke Bos geeft tweewekelijks muziekles op school. In de 'tussenweek' herhaalt of verdiept de leerkracht deze les, met hulp van de vakdocent muziek. Verschillende muzikale aspecten komen aan bod aan de hand van thema's die aansluiten op de belevingswereld van de kinderen.

 

De bibliotheek.                                                                                                                                        

Op school hebben we een 'echte' bibliotheek. Door het lezen van boeken kom je in aanraking met verschillende culturen. In de bibliotheek is een ruim assortiment aan boeken voor alle leeftijden van de basisschool. De kinderen kunnen 2 x per week boeken lenen middels een bibliotheekpasje. We monitoren voor welke boeken veel belangstelling is. Dit bepaalt mede de keuze voor nieuwe boeken. Zo houden we een aantrekkelijke bibliotheek waar de kinderen met veel plezier hun boeken lenen. 

 

 

De erfgoedlijn.

Op school doen we mee met de erfgoedlijn die ontwikkeld is door 'Cultuurclick Groningen'. De kinderen komen in aanraking met het erfgoed door een bezoek te brengen aan een cultureel erfgoed of een museum of door een lessenserie over een bepaald onderwerp. Het is een tweejaarlijkse leerlijn. De onderwerpen zijn verweven met onze wereld oriënterende methodes. Naar aanleiding van het bezoek is het onze ambitie om tekenopdrachten te ontwikkelen voor het tekenblok in het creatieve circuit.

 

Groep

Onderwerp

1 en 2

Het nieuwe oude Huis: een lesbrief + leskist met 5 uitgewerkte lessen over dit onderwerp. Het startpunt van de activiteiten is een verhaal over Olifant en Giraf die willen samenwonen en op zoek zijn naar een huis wat voor hen beiden geschikt is. Omdat ze het uiteindelijk niet kunnen vinden, bouwen ze het zelf. Een erfgoed juf - / meester komt in de klas.

1 en 2

De molenmuis: In de klas wordt het prentenboek: 'een molenmuis' gelezen. Voor elk kind is er een exemplaar om (tijdelijk) mee naar huis te nemen. Zo kunnen ze het ook met hun ouders lezen. Daarna bezoeken ze een molen in de buurt waar ze kennis maken met de molenaar en zijn/haar molen.

3 en 4

Geknipt voor de kerk: De kinderen maken op speelse wijze kennis met de kerk (vaak het oudste gebouw) in hun eigen dorp. Een erfgoed juf/-meester komt in de kerk om erover te vertellen.

3 en 4

Landschap rond het Reitdiep: Kinderen ervaren hoe het boerenleven vroeger was. Tijdens de wandeling van boerderij Lammerburen naar Kaasmakerij Vergeer ervaren de kinderen het bijzondere en vruchtbare landschap en de nabijheid van het Reitdiep. Kaasmakerij Vergeer grijpt deels terug op oude werkwijzen, om het contact met de natuur en de dieren weer te versterken.

5 en 6

Fredewalda in Tolbert : Het project 'Tante van Tijd' begint op school. Met behulp van de koffer van 'Hedde en Gepke' leren de kinderen van alles over die tijd: generaties, oude maten en gewichten, wecken en koper poetsen, betalen met centen, oude woorden en zo meer. Na 14 dagen gaan ze een ochtend naar de boerderij en gaan daar net als Hedde en Gepke aan het werk: oa.

Sokken stoppen en met de stalbezem vegen.

                                                                  Titel: Afbeelding                                             

5 en 6

Niehove: de kinderen maken kennis met de strijd tegen het water. Beginnend bij de vroegste bewoning (op wierden) tot de aanleg van zeedijken. De kinderen worden begeleid door een erfgoed juf / - meester.

7 en 8

Slag bij Noordhorn: In 1581 woedde er bij Noordhorn een hevige strijd tussen Staatse troepen en de Spanjaarden. Het project richt zich op het thema: 'Vriend en Vijand'. Wie is je vriend als je als huursoldaat de kost moet verdienen? De tachtigjarige oorlog was de eerste oorlog waar de strijdende partijen met prenten hun probeerden hun positie goed te praten. De kinderen verwerken hun indrukken in een stop-motionfilmpje. Ze worden begeleid door een erfgoed juf/ -meester.

7 en 8

Monnikenwerk: Kinderen leren over het dagelijks leven in een klooster en bekijken de ziekenzaal in Aduard. Ze zijn niet langer gewone leerlingen maar zijn 'novicen'. De abt legt uit dat iedere monnik een proefperiode moest doormaakte voordat hij zijn intrede kon doen in het klooster. De leerlingen gaan drie 'proeven van bekwaamheid' doen.

                                                            Titel: Afbeelding

 

 

Facultatieve culturele activiteiten.

 

Het "Pamietamy-project" voor groep 7 en 8.

Van verhaal naar beeldende kunst. Door het verhaal van WOII te vertellen, dichtbij te halen, te actualiseren en door actief en creatief met deze gegevens aan de slag te gaan, borg je de boodschap en de herinnering. Althans, dat is het doel van het educatieproject. Kinderen betrekken bij het verleden en zelf blijvende herinneringen laten maken.

De kinderen maken onder leiding van Petra Paap van atelier Pepales een beeldend kunstwerk naar aanleiding van de beeldverhalen. Dit kunstwerk is vanaf januari 2016 te bezichtigen in het Groninger Museum.

De kinderen brengen ter inspiratie voor het kunstwerk in november een bezoek aan het Groninger Museum en krijgen daar een rondleiding.

                          

 

"Jazz te gast" voor groep 7 en 8.

Dit festival vindt plaats op vrijdag 9 juni en zaterdag 10 juni 2017 in Zuidhorn. De muzieklessen, ondersteund door een gastdocent, worden gegeven in de maand mei 2017 binnen schooltijd. Uiteindelijk zal een groepje kinderen (de kinderen die naar aanleiding van de lessenreeks hiervoor kiezen) uit de verschillende scholen/groepen een uitvoering voorbereiden om te laten horen op het festival. Op vrijdagmiddag 9 juni (onder schooltijd) en op zaterdagochtend 10 juni wordt hiervoor gerepeteerd.

 

Voorstelling van het ZAT(Zuidhorner Amateur Toneel)voor groep 3 tot en met 6.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.